Celebrate Internatıonal Tea Day

We celebrated the UN’s International Tea Day in the Turkish House in cooperation with the Permanent Mission of Turkey to the United Nations. Our distinguished guests Dr. Aliye Pekin Celik, Ms. Buket Şahin, Ms. Çağla Ural and Ms. Demet Demirkaya shared stories of their books with us. They were informative and amazing stories. Thank you, we had a great time. We would like to thank the honorable Beste Çelik Second Secretary to the Permanent Mission of Turkey to the United Nations.

New York Türk Evinde Birlesmis Milletler Daimi temsilciliğimizin katkıları ile düzenlediğimiz Internasyonal Çay Günü etkinligimize değerli yazarlarımız Sayın Dr. Aliye Pekin Çelik, Sayın Buket Şahin. Sayın Çagla Ural ve Sayın Demet Demirkaya’ya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kitaplarınızın nasıl meydana geldiğine dair hikayelerini bizim ile paylaşmanız günümüze renk kattı, sizleri daha iyi tanımış olduk. Ayrıca Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ikinci katip Sayın Beste Çelik’e teşekkürlerimizi iletiriz. Çok güzel ve zevkli bir etkinlik oldu. Tüm misafirlerimize de teşekkür ederiz, bize şeref verdiniz

Happy Mother’s Day

Türk milletinin köklü ve birleştirici değerlerinden olan aile kurumunu; sevgisi, şefkati, merhameti ve özverisi ile ayakta tutan; özüne bağlı, başarılı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde en önemli paya sahip olan; son derece onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren annelik vazifesini fedakârca yerine getiren başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün annesi Zübeyde hanım olmak üzere, saygıdeğer annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Gününü en içten duygularımızla kutluyoruz.

Birlikte Daha Güçlü

Alaluxa nın düzenlediği etkinlikle, yeni insanlarla tanışmak, Anneler Günü için alışveriş yapmak ve keyifli bir gün geçirmek için katılmak ister misiniz? Sizleri 30 Nisan 2022, Cumartesi günü (12pm-8pm) @divanbakerycafe ye bekliyoruz.Yapacağınız her alışveriş ile Amerika Türk Kadınlar Birliğine destek olmuş olacaksınız. https://www.evite.com/event/030BHX4QUULHLED3OEPMVFQRFZYMNI/

Lütfen linkten ya da (718)-801 14 77 numaralı telefondan RSVP yapınız.

ÜYELERİMİZE DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Üyelerimizden Necmiye Kaçaroğlu, Tülay Taşkent, Müge Çilingir, Ayseli Turgut, Aynur İşcan, Nuran Kuçur, İlknur Hüyük, Vaside Ünal, Gülizar Kısa, Dilek Özhan, Sultan Çıkar, Neriman Yilmaz ve Halide Esen’in Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) üyeliklerinin, disiplin kurulu tavsiyesini takiben alınan yönetim kurulu kararı ile 4/18/2022 tarihi itibariyle sonlandırıldığını bildiririz.

Alınan bu karar sonrası Türk toplumunda yaratılmaya çalışılan negatif yönlendirmelere mahal vermemek adına siz değerli üyelerimize bu bilgilendirmenin yapılması gereği hasıl olmuştur.

Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin 8 Haziran 1997 tarihli Tüzüğü’nün 8. maddesinde üyelerin hangi durumlarda üyelikten çıkarılabileceği belirtilmiş olup, aynı maddenin (b) fıkrasında “Birliğin amaçlarına, kararlarına ve beraberliğine aykırı harekette bulunan veya görevlerini kötüye kullananlar, yönetim kurulu kararı veya asgari 3 üyenin yazılı şikayetleri üzerine, disiplin kuruluna sevkedilirler. Disiplin kurulunca onaylandığı takdirde, yönetim kurulunun 2/3 ekseriyetiyle birlikten çıkarılmalarına karar verilir. İki yıl müddetle tekrar üyeliğe müracaat edemezler.” denilmektedir.

Amerika Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’muza sevkedilen, üyeliklerini 2021 yılında da yenilemek isteyen, bazıları eski öğretmen ve eski yönetim kurulu üyesı olan ve yukarıda adı geçen şahıslar, ihbarsız bir şekilde toplu halde istifa ederek 50 yıldır ayakta duran New York Atatürk Okulu’nun faaliyetlerine devam etmesine engel teşkil edecek bir davranış sergilemişledir. Ögretim yılının başlangıcı, gerekli hazırlıkların denetlenmesi gibi konularda ATKB yönetimi tarafından sorulan sorulara cevap vermeksizin okulun açılış gününden bir gün önce istifa ederek doğrudan Atatürk Okulu’nun bekasına zarar vermek istediklerini göstermişlerdir.  

Kişilerin derneklere/birliklere üye olup olmama konusunda özgürlükleri olduğu gibi, derneklerin/birliklerin de kişileri üyeliğe kabul edip etmeme konusunda tasarrufları vardır. Üyeliğe kabul edilenler derneklerin/birliklerin tüzükle belirlenmiş kurallarına uymakla yükümlüdürler. Durum bu iken  sayın Necmiye Kaçaroğlu’nun ATKB’ye üyeliği devam ettiği halde Atatürk’ün Mirası (Ataturk’s Heritage) isimli derneği 26 Mart 2021 tarihinde kurduğu yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır (New York eyaleti resmi kayıtlarından alınan belgenin bir örneğini ekte bulabilirsiniz). ATKB üyeliği devam ederken başka bir dernek kuran ve aynı zamanda da ATKB seçimlerine başkan adayı olarak katılan sayın Kaçaroğlu’nun niyeti açıkça ortadadır. Toplu halde istifa eden ve yukarıda adı geçen tüm öğretmenlerin ilk gününden itibaren Atatürk’ün Mirası (Ataturk’s Heritage) Derneği’ne bağlı Cumhuriyet Okulu’nda görev yapmaya başlaması da tüm bunların bir plan çerçevesinde yapıldığının bir göstergesidir. Dahası, mülkiyeti Atatürk Okulu’na ait olan öğrenci ve veli listeleri yetkisiz bir şekilde kullanılarak yeni kurulan okula öğrenci kaydedilmiş, hatta konu listeye ATKB yönetiminin ulaşımı engellenerek bu kuralsız davranış daha da ileri boyutlara taşınmıştır.

Sonuç itibarı ile, kendi şahsi emellerini gerçekleştirmek adına, yıllardır hayırseverlik ve milli değerlere sahip çıkma esasları ile hizmet veren bu güzide kurumumuzu politik emellerine alet etmeye çalışan bu kişilerin, BM nezdinde uluslararası bir platforma da taşıdığımız derneğimizin geleceğini sabote etmeye çalıştıkları anlaşıldığından derneğimize üyelikleri tüzüğümüze uygun bir şekilde sonlandırılmıştır.

Değerli üyelerimizin bilgi ve takdirine sunarız.

Saygılarımızla,

Amerika Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu